Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE JOIDART

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials a les que podem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis o bé en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de allò establert al Reglament (UE) 2016/679 DEL Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractats per JOIDART JEWELRY SL amb domicili social Carrer Doctor Robert, nº3, baixos, de Santa Coloma de Farners (CP 17430), Girona, Espanya. CIF B17050576, Correu electrònic joidart@joidart.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a JOIDART JEWELRY SL i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: joidart@joidart.com.

Quines Dades Personals es recullen i finalitat d’aquests?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Creació del seu compte

Nom, cognoms, adreça, CIF, mail i telèfon.

Creació del compte per a realitzar comandes, legitimat per la relació contractual.

La nostra empresa.

Previstes per llei

Contacte

Nom, telèfon, mail.

Respondre la seva consulta legitimat per la seva sol·licitud prèvia.

 La nostra empresa.

 

 

Treballa amb nosaltres

Nom, telèfo, mail

Formar part de la nostra borsa de treball legitimat per la seva sol·licitud prèvia. 

La nostra empresa

 

 

 

 

Newsletter

Mail.

Enviament d’informació comercial, legitimat amb el seu consentiment.

 La nostra empresa.

Facebook

Imatges.

Promoció dels productes legitimat amb el seu consentiment.

Xarxes socials.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

JOI D’ART, S.L. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de JOIDART JEWELRY SL per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.

4.- Compliment d’obligacions imposades der Llei.

Li recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: joidart@joidart.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, al igual que per a recopilar dades per a realitzar un concurs o tractar qualsevol altre dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la que s’ha mostrat el consentiment.

Dades no pertinents

JOIDART JEWELRY SL adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altre persona i comunicar les seves dades personals, pel que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verdaders.

Quant de temps conservarem les seves dades?

JOIDART JEWELRY SL guarda les seves dades personal mentre que sigui necessari per la finalitat per les que van ser recopilades. Si la directriu és diferent a la indicada a aquesta política es detalla al document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

JOIDART JEWELRY SL, tan sòls cedirà les seves dades a aquells serveis en els que s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mitjans de seguretat

JOIDART JEWELRY SL  assegura la absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L’Usuari que es compromet a fer un ús diligent i a no posar en la disposició de tercers el seu nom d’usuaris i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per JOIDART JEWELRY SL.

 

 

 

 

 

 joidart@joidart.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar la eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

-       Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

-       Quan JOIDART JEWELRY SL. no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personal d’acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça joidart@joidart.com.

No obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de JOIDART JEWELRY SL. i, per tant, la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objectiu de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa JOIDART JEWELRY SL.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada a aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

El usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altres circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sin el consentiment dels afectats.

JOIDART JEWELRY SL  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris/les usuàries:

  • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
  • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Vagi en compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No ofereixi dades de tercers sense previ consentiment d’aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per JOIDART JEWELRY SL. són:

Xarxa

Adreça

Facebook

https://www.facebook.com/joidart

Instagram

https://www.instagram.com/joidart/

Twitter

https://twitter.com/Joidart

Youtube

https://www.youtube.com/user/Joidart

Pinterest

https://www.pinterest.es/joidart/

 

 

Mètode de pagament Aplázame

L’usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedides a Aplazame des del moment en que l’usuari hagi iniciat el contracte amb el servei de pagament aplaçat ofert per aquesta última al moment d’escollir la forma de pagament. Aquesta acceptació s’estén a terceres entitats que haguessin d’accedir als fitxer per la bona finalitat del contracte.

YOU’RE IN
JA ESTÀS SUBSCRITA!

T’hem enviat un correu electrònic amb el codi per obtenir un 10 % descompte en la teva primera compra.

VULL SEGUIR PER AQUÍ